104
(SCI)
A facile colorimetric assay for determination of salicylic acid in tobacco leaves using titanium dioxide nanoparticles
Analytical Methods
Po-Jen Tseng, Chiung-Yi Wang, Tzu-Yun Huang, Yuan-Yu Chuang, Shih-Feng Fu and Yang-Wei Lin*
2014-01-09
6
1759-1765
Corresponding Author
English