105
(SCI)
Hypervalent Iodine(III)-Induced Domino Oxidative Cyclization for Synthesis of Cyclopenta[b]furans
Molecules
Mei-Huey Lin *, Yu-Chun Chen, Shih-Hao Chiu, Yun-Fan Chen and Tsung-Hsun Chuang
21
12
1713